Ahli Penyelidik

Projek Penyelidikan PTS-2014-065

Dr. Noor Lizza Mohamed Said

Ketua Projek

Pensyarah Kanan
Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
lizza@ukm.edu.my

Dr. Mohd Zamro Muda

Ahli

Pensyarah Kanan
Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
zamro@ukm.edu.my

Anwar Fakhri Omar​​

Ahli

Pensyarah Kanan
Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
anwar.fpi@ukm.edu.my

Muhammad Nazir Alias​

ahli

Pensyarah
Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
nazir@ukm.edu.my

Md Yazid Ahmad

ahli

Pensyarah Kanan
Pusat Fiqh Kontemporari dan Pematuhan Syariah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
yazid@ukm.edu.my