Hubungi Kami

Pusat Fiqh Kontemporari & Pematuhan Syariah
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi, Selangor.
Tel: 03-8921 5501